Setkání ve Strašecí

Setkání ve Strašecí

Krajská postupová přehlídka studentského a experimentujícího divadla pro Středočeský kraj
(a spádově také pro kraj Praha, případně další kraje)
s postupem na Mladou scénu Ústí nad Orlicí a Šrámkův Písek


Aktuální informace naleznete ve speciální rubrice


 

Hrací prostory:

Modrý sál ZUŠ: malé kukátko, šířka 4,5 m, hloubka 3, 75 m, výška 2,5 m, kapacita max.75 diváků

NKC: velké vyvýšené jeviště 10 m šíře x  5 m hloubka, výška 6 m, 2x tah – ruční, zátěž 60 kg, kapacita sálu 200 diváků
Podrobněji: http://www.novestraseci.cz/kultura-a-sport/kulturni-zarizeni/

Pořadatelé:

Organizátor akce: Spolek pro kulturní činnost NoStraDivadlo ve spolupráci s městem Nové Strašecí
Spolupořadatelé: Studentské divadlo Bedřych při Gymnáziu J. A. Komenského Nové Strašecí, Spolek bubakov.net


Přehlídka studentského divadla Setkání ve Strašecí je postupovou přehlídkou s právem nominace na celostátní přehlídku studentského divadla Mladá scéna Ústí nad Orlicí a přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův Písek. Je určena středočeským (a případně také pražským a jiným) studentským souborům, jejichž členové jsou ve věku 15 a více let. Zřizovatel těchto souborů může být jakýkoliv (školy, domy dětí, města či obce, kulturní střediska…).

Studentské soubory, které se ucházejí o účast na Mladou scénu jsou omezeny takto: jejich členové musí dosáhnout alespoň věku 15 let a většina z nich by měla studovat SŠ, SOŠ, VŠ nebo VOŠ. Toto omezení se nevztahuje na režiséry, dramaturgy, autory hudby ap. Přihlášená inscenace (či vystoupení) je bez omezení druhu a žánru. Je možno tedy přihlásit představení činoherního, hudebního, pohybového, tanečního, loutkového divadla, divadla poezie, divadla pro děti atd. Nelze však přihlásit jednotlivé scény z divadelních her a nebo jen části představení. Jeden soubor se o účast na celostátní přehlídce může ucházet pouze na jedné postupové přehlídce.

Soubory, které se ucházejí o postup na Šrámkův Písek nejsou omezeny věkem ani žánrem. Tyto soubory experimentují osobitým způsobem s obsahem a formou představení. Jeden soubor se o účast na celostátní přehlídce může ucházet pouze na jedné postupové přehlídce.

Přihlášené inscenace už musí mít po premiéře.

Povinné součásti přihlášky

  • scénář inscenace
  • slovo o souboru
  • slovo o inscenaci
  • seznam členů souboru s roky narození včetně techniků, režiséra a dalšího doprovodu
  • propagační materiál (plakát, fotografie – výběr maximálně 5 kvalitních fotografií, ne odkaz na internetové galerie)

Další informace o přehlídce

Přehlídka Setkání ve Strašecí je koncipována jako třídenní. Její součástí jsou soutěžní divadelní představení (cca 10, max. 15), dílny pro účastníky (např. pohybová, dramaturgická, herecká, režijní, práce v redakci videoreportáží) a rozborové semináře. Lektory rozborových seminářů budou odborníci věnující se dlouhodobě studentskému divadlu. Lektory dílen pro účastníky budou již tradičně členové NoStraDivadla, přizvaní odborníci či studenti vysokých uměleckých škol. Při přehlídce bude fungovat internetový zpravodaj NoStraDaily a budou natáčeny videoreportáže z přehlídkových dní.

Přehlídka bude zahájena v pátek 22.3. 2017 v pozdních odpoledních hodinách a ukončena bude pravděpodobně v neděli 24. 3. 2017 2016 do pěti hodin odpoledne.

Časový harmonogram přehlídky bude sestaven dle možností souborů a potřeb přehlídky. Byli bychom velice rádi, aby se hrající soubory zúčastnily přehlídky v celém jejím rozsahu. Ubytování v Novém Strašecí můžeme zajistit za 300 Kč na osobu a noc v ubytovně přímo v prostorách NKC a nebo  za 50 Kč ve vlastních spacácích tamtéž.

Účastnický poplatek 100 Kč za přihlášený soubor. Platbu je možné provést v hotovosti přímo na místě a nebo po potvrzení přihlášky organizátory převodem na účet NoStraDivadla 250015240/2010.

Stravování je po dobu přehlídky individuální, v Novém Strašecí je dostatek stravovacích zařízení a obchodů s potravinami.

Propozice celostátních přehlídek

Mladá scéna 2017 – propozice (rtf)
Šrámkův Písek 2017 – propozice (doc)

 

Kontaktní osoba:

Iva Vachková
vachkova@nostradivadlo.cz
GSM +420 737 149 291


Minulé ročníky