V sobotu dopoledne jsme viděli…

Soubor BACH A ŘIĎ ze ZUŠ Rakovník  Prostřeno.

Soubor Tři boty ZŠ a MŠ Třebotov K neuvěření

Soubor Ejchuchú MŠ a ZŠ Sofie Říčany Záhádky

Duben 21, 2018