Přehled přihlášených souborů Dětská scéna ve Strašecí 2018

Soubor Zapíci ZUŠ Libčice; inscenace Kaňka; datum přihlášky 13. 3. 2018
(premiéra 15. 3. 2018)

Tři boty ZŠ a MŠ Třebotov; K neuvěření; 15. 3. 2018 (prem. 10. 3. 2018)

Pod střechou ZUŠ F. A. Šporka Lysá nad Labem; Rychlé šípy na scéně a něco navrch 16. 3. 2018 (prem. 10. 3. 2018)

Pátečnice ZUŠ Jesenice; inscenace Sni/y; 20.3. 2018 (prem. 16. 3. 2018)

5.a 6. roč. LDO ZUŠ Rakovník; Po večerce; 21.3. 2018 (prem. 21. 3. 2018)

Ejchuchú MŠ a ZŠ Sofiie Říčany; Záhádky; 21. 3. 2018 (prem. 14. 3. 2018)

Ejchuchú MŠ a ZŠ Sofiie Říčany; Co budeme dělat?;21. 3. 2018 (prem. 14. 3. 2018)

Pod střechou – kůzlata ZUŠ F.A. Šporka Lysá nad Labem; Sedm kůzlátek 21. 3. 2018 (prem. 21. 1. 2018)

BACH A ŘIĎ ZUŠ Rakovník; Prostřeno; 21. 3. 2018 (prem. 17. 3. 2018)

 

 

 

 

 

Březen 21, 2018