Ohlédnutí za rozborovými semináři

Po dobu trvání Setkání ve Strašecí proběhly celkem 4 rozborové semináře.

Pro přehlídku Setkání ve Strašecí je typické, že na počátku rozboru vždy mluví diváci. Přehlídka je většinově studentská a možnost promluvit a pojmenovat divácké zážitky mnoho naučí.  Často tak vznikají zajímavé debaty, na nichž se tříbí vyjadřování, slovník a povědomí o divadelních žánrech, útvarech a inscenačních možnostech. diváci také vznášejí otázky k souboru.

Lektorský sbor pak navazuje na divácké vyjádření a zasazuje je do kontextu oboru. Podle svého zaměření se lektoři vyjadřují i k dílčím otázkám, někdy spolu také polemizují – to je často přínosné. Každý divák vnímá viděné po svém a není od věci uvědomit si, že některé věci lze sice obecně pojmenovat a zhodnotit, ale že působení na diváka je individuální a souvisí s osobnostními vlastnostmi.

V závěru diskuse o představeních mluví soubor. Zodpovídá nejen otázky, ale vyjadřuje se k tomu, co ho na hodnocení zaujalo. často přinese ještě další zajímavá témata pro diskutování v kuloárech či pro přemýšlení.

Letošní rok byl na kontroverze hodně plodný. Možná nejzajímavější bylo uvědomit si, jak různé publikum vnímá  některá témata odlišně. Proto připomínám diskuse o představeních BUNĚČNÁ PAMĚŤ a TO SI VIDĚL. Pro mne byly největším přínosem přehlídky.

Iva Vachková

Březen 31, 2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *